Na wakacjach też można głosować

Uaktualniono: 06.07.2020 / Sekcja: / pdf
zaproszenie do głosowania

Gliwiczanie, którzy podczas II tury wyborów prezydenckich (12 lipca) będą przebywać poza miastem także mogą zagłosować! Wystarczy odebrać z Urzędu Miejskiego zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest na to czas do piątku 10 lipca do godz. 15.00 – niemniej im szybciej, tym lepiej.

Uwaga! W przypadku wyjazdu za granicę niezbędne jest wcześniejsze sprawdzenie, czy w kraju pobytu możliwe jest głosowanie osobiste. Informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/dyplomacja

Zaświadczenie o prawie do oddania głosu może odebrać każdy, kto jest ujęty w spisie wyborców w Gliwicach. W dniu wyborów należy przedstawić je w dowolnej komisji wyborczej na terenie całego kraju lub za granicą, co pozwoli oddać głos niezależnie od tego, gdzie będziemy przebywać. Warto więc pobrać takie zaświadczenie (szczególnie jeśli nie wiemy jeszcze, gdzie dokładnie będziemy 12 lipca!). Również w przypadku zmiany planów i pozostania w Gliwicach zaświadczenie uprawnia nas do głosowania w każdej Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie naszego miasta.

W Gliwicach wyborcy powinni zgłaszać się w tej sprawie do stanowisk usytuowanych w holu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 od strony skweru Doncaster, w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa – od godz. 8.30 do 15.30, czwartek od godz. 8.30 do 16.30, w piątek od godz. 8.30 do 14.30 (w piątek 10 lipca do godz. 15.00).

Aby załatwić sprawę, trzeba przedstawić wypełniony i odręcznie podpisany, prosty wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (druk dostępny pod adresem https://bip.gliwice.eu/strona=11464). Wniosek można również wypełnić na miejscu, korzystając z formularza, który udostępni pracownik urzędu. Złożenie wniosku i odbiór zaświadczenia odbywa się w trakcie jednej wizyty. Można to zrobić osobiście lub przez inną osobę dysponującą pisemnym upoważnieniem.

Uwaga: osoby, które znajdują się w spisie wyborców, a przebywają poza miastem lub z innych powodów nie mogą złożyć wniosku i odebrać zaświadczenia osobiście, mają możliwość załatwienia sprawy zdalnie. Wniosek można przesłać e-mailem (na adres so@um.gliwice.pl) bądź faksem (pod nr 32/238-55-13). Ważne, by wskazać w nim adres, pod który zaświadczenie powinno trafić, ponieważ zostanie ono przesłane do wyborcy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pamiętajmy! Urząd Miejski w Gliwicach nie ma wpływu na terminowość doręczania przesyłek przez Pocztę Polską – sugerujemy więc, aby wnioski zdalne składać jak najszybciej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32/239- 11-22.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania, ponieważ w przypadku jego utraty – niezależnie od przyczyny – nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w Gliwicach, także w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking