Miasto wspiera rodziców

Uaktualniono: 10.06.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
wykres

Ponad 2 mln zł przeznaczy w miasto na wsparcie opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych. To rekordowa kwota, dwukrotnie większa niż w poprzedniej edycji konkursu. Pozwoli na dofinansowanie pobytu w prywatnym żłobku jeszcze większej liczby najmłodszych gliwiczan.

W Gliwicach działa obecnie 13 żłobków niepublicznych, 10 z nich korzysta z miejskich dopłat. Dzięki temu rodzice płacą nawet 500 zł  mniej za opiekę nad dziećmi. To maksymalne miesięczne dofinansowanie z miasta na jedno dziecko.

Miasto od lat przeznacza spore środki na dotowanie miejsc w żłobkach. Od 2013 r. wspierane są żłobki niepubliczne, które pełnią ważną funkcję opiekuńczą w mieście i są dobrym uzupełnieniem miejskiej oferty. Corocznie zwiększana jest pula pieniędzy przeznaczana na ten cel z budżetu miasta. W 2013 r. było to 36 874 zł, w 2014 r. – 229 122 zł, w 2015 r. – 426 000., w 2016 r. około 700 000 zł, w 2017 r. około 800 000 zł, w 2018 r. ponad 933 000 zł, w tym roku będzie to ponad 1.566.000 zł.

Prezydent Miasta Gliwice ogłosił kolejny konkurs dla żłobków niepublicznych.

Do rozdysponowania jest ponad 2,1 mln zł na opiekę nad najmłodszymi gliwiczanami od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Prowadzący żłobki niepubliczne mają czas na złożenie swojej oferty do 21 czerwca.

Dofinansowanie wspiera rodziców, ale też wpływa na rozwój sieci placówek w naszym mieście. Dzięki miejskim dopłatom żłobki niepubliczne są bardziej dostępne dla mieszkańców, wzrasta popyt na taką formę opieki – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Lista dofinansowywanych żłobków wraz z wysokością dofinansowania dostępna jest w BIP w zakładce Żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking