Masz dużą rodzinę? Skorzystaj!

Uaktualniono: 04.04.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

Fot. Pixabay

Duże rodziny mieszkające w Gliwicach mogą przyłączyć się do dwóch działających na terenie miasta programów, w zamian zyskując dostęp do atrakcyjnych zniżek. Dołącz i płać mniej m.in. za przejazdy kolejowe, bilety do teatru czy wejściówki na basen.

Gliwickie rodziny wielodzietne mają do wyboru dwa obecnie realizowane w mieście programy – gminny – Rodzina 3+ oraz ogólnopolski – Karta Dużej Rodziny. Do obydwu można przyłączyć się niezależnie od osiąganego dochodu, a każdy z nich gwarantuje korzystne zniżki i ulgi.

Pomoc od miasta
Program Rodzina 3+ realizowany od początku 2013 roku, przeznaczony jest dla członków rodzin wielodzietnych, mieszkających na terenie miasta. Uczestnikiem programu mogą być rodzice (lub rodzic) i inni opiekunowie (lub opiekun), którzy mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 24. roku życia – jeżeli dziecko się uczy lub studiuje. Aby przystąpić do programu należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim na stanowisku Konsultanta ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku (w terminie do 30 dni), każdy członek rodziny otrzymuje kartę na 3 lata lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu.

Posiadacz karty może korzystać z ulg i zniżek u partnerów programu. Obecnie w programie bierze udział 75 partnerów, w tym 14 jednostek organizacyjnych miasta oraz 61 firm prywatnych. Szczegółowy, na bieżąco aktualizowany wykaz znajduje się TUTAJ.

Warto z kartą
Drugim programem przeznaczonym dla rodzin wielodzietnych jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny (KDR). Prawo do jej posiadania przysługuje rodzinie, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w tym także rodzinie zastępczej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Karty rodzicom wydawane są bezterminowo, dzieciom zaś do 18 lub 25 roku życia, w przypadku gdy kontynuują naukę.

Posiadacz Karty Dużej Rodziny ma prawo do skorzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów, do których należą zarówno instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Obecnie w programie jest ponad 3 301 partnerów, ich pełna lista znajduje się na stronie rodzina.gov.pl.

KDR wydawana jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej), a od 1 stycznia 2018 również elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR przed 1 stycznia 2018 r. mogą złożyć wniosek o domówienie jej w formie elektronicznej. Warto zrobić to do końca 2019 r. gdyż później wydanie drugiej formy karty będzie płatne. Elektroniczna KDR daje więcej możliwości niż karta tradycyjna. Dzięki aplikacji mKDR karta elektroniczna udostępniana jest posiadaczom w ciągu kilku minut od momentu rozpatrzenia wniosku (czas oczekiwania na kartę tradycyjną to kilka tygodni). Ponadto rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny, co powoduje, że karty tradycyjnej nie trzeba mieć przy sobie.

Złóż wniosek przez Internet           
Wniosek o wydanie KDR składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania rodziny wielodzietnej bądź przez Portal Emp@tia. Drugi sposób polecany jest szczególnie osobom posiadających kartę tradycyjną i ubiegającym się o kartę elektroniczną. Dokładne informacje na temat sposobu składania wniosku w wersji elektronicznej znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking