Kominiarze inwentaryzują urządzenia grzewcze

Uaktualniono: 07.02.2020 / Sekcja: / pdf
kominiarz na dachu Fot. Pixabay

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że w trosce o czyste powietrze przeprowadzona jest inwentaryzacja urządzeń grzewczych o mocy poniżej 1 MW. Inwentaryzacje prowadzą kominiarze podczas przeglądów kominiarskich. Analiza zebranych danych pomoże w dalszych działaniach zmierzających do poprawy jakości środowiska.

Podczas inwentaryzacji kominiarz wypyta o urządzenia grzewcze w lokalu i wypełni formularz. Umożliwi to pozyskanie informacji na temat rodzaju i ilości instalacji służących do ogrzewania budynków. Analiza zebranych danych posłuży do podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości środowiska, zwłaszcza w zakresie powietrza.

Inwentaryzacje przeprowadzane przez kominiarzy są możliwe dzięki porozumieniu o współpracy partnerskiej zawartym między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.korporacjakominiarzy.pl oraz pod numerem telefonu: 77/423-13-80. Tam też można zweryfikować kominiarzy. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking