Kolejny krok w stronę Centrum

Dodano: 17.05.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf
podpisanie

fot. Gliwice TV

W gliwickim Ratuszu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

Porozumienie jest kolejnym krokiem, po ubiegłorocznym liście intencyjnym, w stronę stworzenia takiej placówki. Jej siedzibą będzie budynek gliwickiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Rybnickiej 29 w Gliwicach. Umowa na stworzenie Centrum została zawarta pomiędzy Politechniką Śląską, Miastem Gliwice, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Federacją Firm Lotniczych „Bielsko” (koordynatorem Śląskiego Klastra Lotniczego), Instytutem Lekkiej Inżynierii i Technologii Polimerowej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a także Uniwersytetem Technicznym Bergakademie Freiberg. Dzięki temu zacieśni się współpraca przedstawicieli polskiej i niemieckiej nauki, przemysłu oraz samorządu.

Głównym celem powstającego Centrum będzie rozwój nowoczesnych technologii i zastosowanie ich w projektowaniu lekkich konstrukcji. – Inżynieria materiałowa jest jednym z filarów rozwoju cywilizacyjnego. Chodzi przy tym zarówno o opracowywanie nowych materiałów, jak również ich zastosowanie w projektowaniu nowych systemów, by dążyć do zmniejszania masy konstrukcji przy jednoczesnym zwiększaniu ich wytrzymałości. Wymogi te spełniają właśnie lekkie konstrukcje hybrydowe, które z tego powodu są często stosowane w przemyśle zaawansowanych technologii, najczęściej w przemyśle samochodowym czy lotniczym – wyjaśnia prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Powstanie centrum mocno wpisuje się w strategię promowania nowoczesnych rozwiązań. – Bardzo się cieszymy, że to wszystko dzieje się w Gliwicach, bo miasto opiera swój rozwój na nowych technologiach, na myśli technicznej i współpracy z Politechniką. Myślenie o przyszłości powinno przekładać się na realne możliwości produkcyjne i technologiczne – mówił podczas podpisania porozumienia zastępca prezydenta Gliwic, Adam Neumann.

Hybrydowe konstrukcje lekkie są dobrze znane na gliwickiej uczelni. Już bowiem od kilku lat prowadzone są tutaj badania naukowe nad materiałami hybrydowymi i kompozytowymi i ich wykorzystaniem w budowie lekkich pojazdów. Utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich i jeszcze ściślejsza współpraca z partnerami tej jednostki bez wątpienia pozwolą te działania rozszerzyć.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking