Jarmark Bożonarodzeniowy 2018

Dodano: 10.10.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

Fot. K.Szymik/archiwum UM Gliwice

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, którzy chcą zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego  2018.

Organizacja jarmarku planowana jest wstępnie w dniach od 6 do 23 grudnia tego roku na gliwickim Rynku, czas jego trwania jest uzależniony od zainteresowania wystawców. Miasto ze swej strony zapewni zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6 m2) i sanitarne oraz dekoracje świąteczne i program artystyczny w wybrane dni przy świątecznej szopce.

Handlowcy będą zobowiązani do uiszczenia:

1. opłaty targowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Uchwała XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 roku w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej,

2. jednorazowej opłaty za wynajem domków w wysokości 400,00 zł brutto za 1 domek,

3. opłaty za prąd w wysokości 0,85 zł netto za 1 KW, zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym z domków handlowych,

 z następującymi zastrzeżeniami:    

  • sprzedaż będzie prowadzona w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępnienia domku tylko w wybrane dni lub godziny),
  • sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Preferowane będą stoiska wcześniej nieprezentowane w Gliwicach, o charakterze świątecznym, w których prowadzona będzie sprzedaż takiego asortymentu jak: ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” do 10 października 2018 r., w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta,
    ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
  • faksem na nr 32/231-40-59
  • za pośrednictwem poczty e-mail: kp@um.gliwice.pl

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października 2018 r.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking