Gliwicki Budżet Obywatelski. Ważne zmiany

Dodano: 10.12.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf
baner

Dyrektor Urzędu Miejskiego informuje, że – począwszy od ósmej kadencji organów samorządowych – zmieniły się zasady ustalania procedury budżetu obywatelskiego.

Na mocy zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, wyłączne kompetencje w sprawie określania podstawowych wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, uzyskała Rada Miasta. Musi ona ustalić m.in. wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady ich oceny i przeprowadzania głosowania.

Termin ostatnich wyborów samorządowych wpłynął na tryb oraz harmonogram prac nad Gliwickim Budżetem Obywatelskim. Radni nowej kadencji, od których zależy kształt przyszłego budżetu obywatelskiego, objęli swoje obowiązki – zgodnie z wyborczym kalendarzem – dopiero w połowie listopada. Aby kolejna edycja Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mogła ruszyć w możliwie najszybszym terminie, Prezydent Gliwic przekazał do Rady projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, zdobywane m.in. dzięki konsultacjom z mieszkańcami, oraz uwzględniający nowe wymogi ustawowe.

Projekt uchwały dostępny jest [tutaj].

Warto zwrócić uwagę również na dwa inne ważne dla mieszkańców rozwiązania uprawniające do działań na rzecz zmian w swoim otoczeniu i wyrażania stanowiska w kwestiach istotnych dla miasta. Pierwsze – to możliwość inicjowania projektów uchwał – również w tej sprawie Prezydent przedstawił Radzie projekt uchwały [dostępny tutaj]. Drugie – to możliwość udziału w corocznej debacie nad Raportem o stanie miasta.

Wszystkie opisane zmiany mają stworzyć nowe możliwości uczestniczenia w życiu samorządu lokalnego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking