Dziękujemy, pani Kazimiero!

Dodano: 11.01.2019 / Sekcja: / drukuj / pdf
Kazimiera Dobosz

Fot. T.Kluk

Kazimiera Dobosz od 22 lat tworzy rodzinę zastępczą. Wychowała 40 podopiecznych, dając im ciepło, miłość i troskę, jakiej nie zaznali od biologicznych rodziców. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana, m.in. przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Teraz przechodzi na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy, pani Kazimiero!

Zawsze pracowałam z młodzieżą – w szkole, w domu dziecka, a później jako rodzina zastępcza. To była ciężka praca przez całą dobę, ale dająca mnóstwo satysfakcji. Jestem zaszczycona, ale też smutna, że odchodzę. Chciałabym, żeby było więcej rodzin zastępczych dla nieletnich matek – im naprawdę trzeba pomóc – mówiła Kazimiera Dobosz podczas uroczystości w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”, którą zorganizowano z okazji jej odejścia na emeryturę.

Kazimiera Dobosz została rodziną zastępczą w 1996 r. Od 2006 r. zajmowała się tym zawodowo. W 2014 r. stworzyła pierwszą na Śląsku rodzinę zastępczą dla nieletnich, samotnych mam. Wychowała 40 podopiecznych.

Dzięki pracy Kazimiery Dobosz, pełnoletnie matki opuszczające jej dom, mogły przejąć opiekę nad swoimi dziećmi. Za swoją niezwykłą działalność w czerwcu 2016 r. odebrała Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta RP. Była także laureatką plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej 2015” oraz konkursu "Przyjaciel rodziny 2018 roku" honorującego osoby zasłużone dla regionalnej polityki rodzinnej. Do wyróżnienia panią Kazimierę zgłosiło miasto.

Pani Kazimiera zapewniła małoletnim matkom i ich dzieciom właściwą opiekę, dbała o ich prawidłowy rozwój, wyrównywała braki emocjonalne, zaspokajała ich potrzeby bytowe i społeczne. Ponadto uczyła małoletnie matki właściwego sprawowania opieki nad dziećmi, prowadzenia gospodarstwa domowego i dbania o siebie. To ogromna praca przez 24 godziny na dobęmówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Samorząd Miasta Gliwice od lat wspiera i promuje rodzicielstwo zastępcze i ponosi nakłady, by stworzyć rodzinom jak najlepsze warunki pełnienia tej funkcji.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności zawodowych rodzin zastępczych można znaleźć w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (ul. Generała Władysława Sikorskiego 134, tel. 32/335-41-37). (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking