Duże zniżki dla seniorów

Uaktualniono: 27.02.2018 / Sekcja: / drukuj / pdf

fot. freepik.com

Gliwiccy seniorzy powyżej 65. roku życia zapłacą mniej za odbiór śmieci – zadecydował prezydent miasta Zygmunt Frankiewicz. Są jednak pewne dodatkowe warunki, które trzeba będzie spełnić, by mieć niższe rachunki za odpady.

Na początku lutego weszło w życie zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice wprowadzające w mieście zasiłki celowe dla osób starszych w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Stanowią one dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczone dla gliwiczan powyżej 65. roku życia, którzy są uprawnieni do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym.

Kto segreguje śmieci, będzie mógł liczyć na 50-procentową zniżkę opłat, a kto tego nie robi – dostanie 30-procentowy rabat. Warunkiem jest jednak osiąganie dochodu do 1 542 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych – do 1 902 zł miesięcznie. Senior nie może również otrzymywać dodatku mieszkaniowego!

Przyznawaniem zasiłków celowych dla seniorów będzie się zajmował Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparcie będzie finansowane ze środków własnych Miasta Gliwice.

Od kwietnia w mieście zmienią się opłaty za gospodarowanie odpadami, co spowodowane jest wzrostem kosztu obsługi tego zadania – przypomina prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. – Może to stanowić znaczne obciążenie budżetu osób starszych w trudniej sytuacji materialnej i życiowej, zajmujących duże mieszkania np. w starym budownictwie lub mieszkających w budynkach jednorodzinnych. Już od długiego czasu nosiliśmy się z zamiarem udzielenia im finansowego wsparcia. Rada Miasta w Gliwicach przyjęła nawet „Program zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi” dedykowany seniorom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, ale uchwałę tę uchylił nadzór prawny Wojewody Śląskiego. Usilnie staraliśmy się zatem znaleźć inne, adekwatne rozwiązanie. Jest nim lutowe zarządzenie wprowadzające zasiłki celowe – podkreśla Zygmunt Frankiewicz.

Z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie określenia zasad udzielenia osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasilków celowych (nr PM – 5762/18 z 1 lutego 2018 roku) można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem bip.gliwice.eu (boczna zakładka PRAWO LOKALNE ----> Zarządzenia Prezydenta Miasta).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking