Komunikat w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej

Dodano: 15.03.2021 / Sekcja:

Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem nr PM-2167/20 z dnia 01.04.2020 r. (z późn. zm.) określa wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Do szczególnych form pomocy ujętych w wykazie zalicza się:

 1. monitoring sytuacji zdrowotnej i potrzeb osób objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,
 2. rozeznawanie sytuacji i pomoc dla osób objętych kwarantanną,
 3. organizacja wolontariatu na rzecz wsparcia osób starszych, niesamodzielnych,
 4. wsparcie psychologiczne, emocjonalne i informacyjne dla mieszkańców,
 5. monitoring sytuacji zdrowotnej i potrzeb osób bezdomnych,
 6. zabezpieczenie potrzeb osób opuszczających szpitale,
 7. dokonywanie interwencyjnych zakupów sprzętu, wyposażenia oraz materiałów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 8. monitoring sytuacji rodzin doświadczających przemocy, również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”,
 9. pozyskiwanie zasobów materialnych i niematerialnych służących wsparciu osób w trudnej sytuacji,
 10.  realizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia,
 11.  organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przyznanie wsparcia określonego w powyższym wykazie następuje na wniosek wyrażony w dowolnej formie przez osobę wymagającą wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice ujętych w powyższym wykazie właściwy jest, w zakresie pkt 1-6 oraz pkt 8-10 wykazu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 9, nr tel. (32) 335-97-00 lub 335-96-99, w zakresie §1 pkt 7 – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21, tel. (32) 239-12-59, natomiast w zakresie §1 pkt 11 wykazu - Centrum Ratownictwa Gliwice z siedzibą przy ul. Bolesława Śmiałego 2b, tel. (32) 301-97-35.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking