Komunikat w języku migowym nt. szczególnych form pomocy

Dodano: 20.01.2021 / Sekcja:

Tekst ujednolicony Zarządzenia nr PM 2167/20 Prezydenta Miasta Gliwice z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom miasta Gliwice w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacjikryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pełna treść jest dostępna TUTAJ (klik).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking