SCL Sikorskiego

Dodano: 21.02.2013 / drukuj / pdf
Dane adresowe
Sośnica
Sikorskiego 122
44-103
Gliwice

Opis i uwagi:
Nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana o przeznaczeniu budowlanym – teren inwestycyjny po zlikwidowanym szybie kopalni. Działka oznaczona nr 1671 obręb Sośnica, jest korzystnie zlokalizowana pod względem dojazdu, dostępna za pośrednictwem DK 88 , A4, A1 oraz budowanej w bezpośredniej bliskości DTŚ, ponadto do działki przylega linia kolejowa.
Infrastruktura techniczna:
sieci elektryczne, wod.-kan., teletechniczne, c.o. zdalaczynne, gazowe.
Powierzchnia:
12,5879 ha
Przeznaczenie:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ działka nr 1671 położona jest na terenie o przeznaczeniu podstawowym usługowo – produkcyjnym, drobna wytwórczość, usługi i dopuszcza się lokalizacje obiektów o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2.
Właściciel:
Śląskie Centrum Logistyki SA
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki SA
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice
tel. (032) 3018407
fax. (032) 3018405
kom. 606 928 898
www.scl.com.pl

Kategorie wizytówki: