Nieruchomości FOCUS PARK Gliwice

Dodano: 30.03.2015 / drukuj / pdf
Dane adresowe
Piwna
44-100
Gliwice

1

Nieruchomości położone w ścisłym centrum Gliwic pomiędzy ulicami: Piwną, Mitręgi, Jagiellońską i Szarą o łącznej powierzchni 76.497m2.

Przedmiotową nieruchomość stanowią:

- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym o pow. zabudowy: 208m2 i pow. użytkowej: 315,00m2 w postaci działki nr 293 o pow.: 118m2 (KW GL1G/00047171/7)

- prawo własności nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 298 o pow.: 601m2 (KW GL1G/00038098/5)

- prawo własności nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 428 o pow.: 118m2 (KW GL1G/00037887/6)

- prawo własności nieruchomości niezabudowanej w postaci działki nr 300 o pow.: 25.001m2 (KW GL1G/00060190/3)

- prawo wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej wieżą ciśnień w postaci działek nr: 301 (pow.: 13.834m2), 302 (pow.: 2.354m2), 303 (pow.:14.579m2), 304 (pow.: 1.080m2), 305 (pow.: 1.794m2), 306 (pow.: 937m2), 307 (pow.: 7.732m2), 308 (pow.: 7.825m2) i 309 (pow.: 327m2) o łącznej pow.: 50.462m2 (KW nr GL1G/00091486/1)

Zbywający:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

FOCUS PARK Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać pod nr tel.: 602 154 063 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl

Cena wywoławcza, która obowiązywała w I przetargu (kwiecień 2015): 23.632.000,00zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony, sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych) powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.

 

2

W bezpośrednim sąsiedztwie działek wskazanych w pkt 1 znajduje się również nieruchomość zabudowana budynkiem byłej Dyrekcji Huty Gliwice, którego powierzchnia zabudowy wynosi 1447m2, a powierzchnia użytkowa 3954 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto w ostatnim przetargu (maj 2015) wynosiła: 6.525.000,00 zł

Szczegółowe informacje o nieruchomości znajdą Państwo w opisie ostatniego ogłoszenia o przetargu: http://bip.gliwice.eu/strona=10389,2004

Tagi: 
Kategorie wizytówki: