Dworska I

Dodano: 14.01.2016 / drukuj / pdf
Dane adresowe
Obręb: Kłodnica
Dworska
44-100
Gliwice

 

Opis nieruchomości:

Niezabudowane działki nr 606 i 607/1 położone przy ul.Dworskiej. Teren niezagospodarowany z pozostałościami fundamentów po byłej zabudowie.

Działka nr 607/1,  jest częściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony konserwatorskiej.

Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyskania stosownego pozwolenia

Powierzchnia:
działka nr 606 - 0,1259 ha, działka nr 607/1  2,1057 ha. Łącznie powierzchnia 2,2316 ha

Infrastruktura techniczna:

Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu w gestii przyszłego nabywcy. Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.

Sposób skomunikowania z siecią dróg publicznych

Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych na warunkach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach. Włączenie do sieci dróg publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do ul. Dworskiej i/lub Zbożowej.

Działka nr 607/5, obręb Kłodnica w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod komunikację pieszo-rowerową i nie może być wykorzystywana do ruchu samochodowego.

Przeznaczenie:

Tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Kobierska, Marcin Łazowski,
Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
tel. +48 32 239 11 00
brm@um.gliwice.pl

Kategorie wizytówki: