Nowe Gliwice II

Dodano: 16.02.2017 / drukuj / pdf
Dane adresowe
Dubois
Gliwice

Gruntowna rewitalizacja dawnej fabryki drutu i uporządkowanie terenów bezpośrednio sąsiadujących z powstającym w Gliwicach odcinkiem Drogowej Trasy Średnicowej - takie założenia ma spełnić projekt NOWE GLIWICE II.

To pierwszy krok do całkowitej zmiany wizerunku poprzemysłowej części miasta przy ul. Dubois. Projekt Nowe Gliwice II uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 4,5 mln złotych. Inwestycja otwiera możliwości wykreowania tętniącego życiem kwartału miejskiego o wysokich walorach jakościowych i przestrzennych w miejscu obecnie mocno zaniedbanym i niedostępnym. Projekt zakłada ukształtowanie atrakcyjnej i funkcjonalnej struktury urbanistyczno - komunikacyjnej, tak aby mogła powstać dzielnica o czytelnym układzie przestrzennym, dobrze skomunikowana z terenami przyległymi a także z realizowaną właśnie w Gliwicach inwestycją, jaką jest budowa Drogowej Trasy Średnicowej.

Docelowo, cały teren ma charakteryzować się wysoką jakością przestrzeni publicznej i właściwym mu, klimatycznym poprzemysłowym charakterem. Najciekawsze stare budynki zostaną zachowane. Dzięki przeprowadzonym remontom, ale z zachowaniem oryginalnego stylu architektonicznego i nadaniu im nowych funkcji usługowo – biurowych lub mieszkalnych zyskają „nowe życie”.

W ramach inwestycji, na którą uzyskano dofinansowanie zaprojektowano pierwszy etap całego zamierzenia. Powstanie więc nowy szkielet komunikacyjny. To układ drogowy o łącznej długości ok. 450 metrów składający się z ulic wraz z chodnikami. Wykonanie tego etapu pozwoli zaplanować kolejne inwestycje – już kubaturowe, które będą obsługiwane z nowego układu komunikacyjnego. Projekt Nowe Gliwice II poza układem drogowym, zawiera również kompleksowe uzbrojenie terenu pod przyszłe zabudowania. Powstanie ok. 320 mb. sieci wodociągowej, ok. 460 mb. kanalizacji deszczowej, ok. 250 mb. kanalizacji sanitarnej, ok. 700 mb. sieci elektroenergetycznych oświetleniowych wraz z kompletnym oświetleniem ulic i chodników.

Po zrealizowaniu kompleksowej infrastruktury wraz z układem drogowym w ramach „rewitalizacji dawnej fabryki drutu (etap 1)” pojawi się zielone światło dla nowych inwestycji kubaturowych, które ożywią tą cześć Gliwic rozbudowując istniejącą przestrzeń miasta, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów sektora usługowego.

- Projekt Nowe Gliwice II ma wiele zalet. Dzięki niemu chcemy stworzyć atrakcyjne miejsce pod przyszłe inwestycje. Jeśli uda się zrealizować te ambitne plany, to wszyscy zyskamy bardzo atrakcyjną, tętniącą życiem przestrzeń – nowoczesną i funkcjonalną, ale nawiązującą także do poprzemysłowego charakteru, z którego znane są gliwiczanom tereny zlokalizowane w pobliżu fabryki drutu. W założeniach ma być to miejsce, w którym będzie można miło spędzić wolny czas. Mam nadzieję, że Nowe Gliwice II, gdy już powstaną, dostarczą nam nie tylko odpowiednio wysokich wrażeń estetycznych, prężnie działających firm z branży nowoczesnych technologii, której eksplozji w Gliwicach od pewnego czasu nie sposób nie zauważyć, ale dostarczą też rozrywkę na odpowiednio wysokim poziomie - mówi prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

e t a p 0 maj 2012 o b s z a r ok. 7,5 ha
„Opracowanie studialne możliwości zagospodarowania i zabudowy kwartału obejmującego zabudowę dawnej fabryki drutu w Gliwicach położonej w obrębie ulic: Dubois (do projektowanego ronda DTŚ), Bohaterów Getta Warszawskiego oraz południowo – wschodniej granicy terenu byłej fabryki drutu”.

e t a p 1 lipiec- grudzień 2013 o b s z a r ok. 0,95 ha
„Projekt budowlany i wykonawczy kompleksowej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego w obszarze obejmującym tereny po byłej fabryce drutu w Gliwicach na działkach nr 34, 35, 37, 66, w zakresie: zagospodarowanie terenu, drogi wewnętrzne, powierzchnie komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mury oporowe".

Zaprojektowano:
ok. 450 mb ulic wraz z oświetleniem i małą architekturą
ok. 320 mb sieci wodociągowej
ok. 460 mb kanalizacji deszczowej
ok. 250 mb kanalizacji sanitarnej
ok. 700 mb sieci elektroenergetycznych oświetleniowych

Uzyskano dofinansowanie inwestycji w wysokości 4,5 mln złotych.

Czytaj również:

Miasto otwarte dla inwestorów...
Rusza projekt Nowe Gliwice II. Na czym polega?
Kategorie wizytówki: