Hala widowiskowo-sportowa Gliwice

Dodano: 05.08.2010 / drukuj / pdf

fot. A.Witwicki

Dane adresowe
ul. Akademicka/Kujawska
44-100
Gliwice
Dane kontaktowe

Trwa budowa Hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Obiekt powstaje w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską w Gliwicach. Będzie ona jedną z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.
Jak postępują prace przy budowie obiektu?

 

Aktualny stan prac:

Na trybunach Hali Głównej – zarówno na prefabrykowanych jak i mobilnych trwa montaż fotelików; prowadzony jest również montaż ostatnich elementów trybun mobilnych. Pod stropem Hali trwa instalacja opraw oświetleniowych, głośników i różnego rodzaju osprzętu funkcjonalnego.

Równolegle trwają prace wykończeniowe budynku fitness, w Hallu montowane są szklane ścianki rozdzielające przestrzeń Hallu od foyer Hali treningowej jak również Hallu Fitness od foyer Hali Głównej. W tej ostatniej będą zamontowane drzwi umożliwiające przejście z jednego obiektu do drugiego. W najbliższym czasie planowane jest zakończenie montażu opraw sportowych, instalatorzy przystąpią do pozycjonowania oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym.

W dalszym ciągu trwa montaż urządzeń elektrycznych i osprzętu elektrotechnicznego. Na kondygnacjach prowadzone są nadal prace wykończeniowe: malarskie, montaż sufitów, montaż osprzętu elektrotechnicznego, biały montaż sanitariatów, układanie żywicy. Przystąpiono również do rozruchu central wentylacyjnych, w całym obiekcie działa centralne ogrzewanie podaje – Tomasz Kaźmierczak – Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy Firmy Mirbud S.A. Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.

Informacje dotyczące przetargów na roboty budowlane:
Dla udzielenia zamówienia przeprowadzono 2 postępowania:

 •  I postępowanie
  •  Termin składania ofert: 29.04.2011r., oferty złożyło 11 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez POLIMEX MOSTOSTAL S.A. w Warszawie z kwotą – 294 285 566,19 zł.
  •  Wykonawca ostatecznie przedłużył okres związania ofertą i wadium do dnia 30.06.2012 r.
  •  W dniu 14.09.2012r. przesłał pismo (datowane 07.09.2012r.) w którym oświadczył, że „w związku z upływem terminu związania ofertą w przyszłości nie będzie się domagał zawarcia umowy w oparciu o ofertę złożoną w ramach przedmiotowego postępowania”.
 •  II postępowanie
  •  Ponieważ wykonawca, którego oferta w poprzednim postępowaniu wybrana została jako najkorzystniejsza (POLIMEX MOSTOSTAL Spółka Akcyjna siedzibą w Warszawie), nie przedłużył terminu związania ofertą oraz odmówił zawarcia umowy na roboty budowlane, Miasto Gliwice w dniu 03.08.2012r. (publikacja ogłoszenia) wszczęło kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia.
  • Termin składania ofert upłynął 18.09.2012r. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez MIRBUD S.A. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach z ceną: 321 413 476,45 zł. W postępowaniu nie wniesiono odwołań.

05.04.2013r. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na budowę hali pomiędzy Miastem Gliwice a wyłonioną w przetargu firmą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Roboty rozpoczęły się 15.04.2013r. i zmierzają do osiągnięcia efektu końcowego.

W skład hali widowiskowo-sportowej Gliwice wchodzą: Hala Główna, Hala Treningowa, Budynek Fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje również estakadę drogi pożarowej, obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenu. Zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i przestrzennym, projekt nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu obiektu sportowo-widowiskowego. Nad całością dominuje założony na planie okręgu budynek Hali Głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń.

Do Hali Głównej przylega zespół Hali Treningowej i Budynek Fitness. Główne wejścia do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ulicy Akademickiej przewidziano ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony ulicy Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących imprezom głównym odbywającym się w hali.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w hali można będzie przeprowadzać zawody sportowe m.in. w lekkoatletyce, tenisie, siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej, halowej piłce nożnej, boksie, zgodnie z wymaganiami odpowiednich międzynarodowych związków i federacji sportowych, dla imprez o randze międzynarodowej.
Hala będzie również przystosowana funkcjonalnie i użytkowo do imprez wystawienniczych i targowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń estradowych, takich jak: koncerty, projekcje filmowe, konkursy tańca, masowe imprezy taneczne, imprezy społeczno-polityczne oraz ogólnodostępna – komercyjna rekreacja sportowa.

Planowana hala ma spełniać funkcję:

 • sportową
 • wystawienniczo – ekspozycyjną i targową
 • rekreacyjną ogólnodostępną – komercyjną – w godzinach wolnych od funkcji sportowej (wyczynowej)
 • widowiskowo – estradową – wszelkie imprezy artystyczno–estradowe i społeczno–polityczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (widowiska teatralno-muzyczne, koncerty muzyki rozrywkowej i poważnej, zgromadzenia, kongresy i konferencje)
 • sportowo-rekreacyjną – pokazy i widowiska o charakterze sportowo-rozrywkowym i rekreacyjnym.

Więcej informacji o powstającym obiekcie, w tym zdjęcia, wizualizacje, doniesienia z placu budowy oraz widok z kamer śledzących na żywo postępy budowy hali można znaleźć na stronie internetowej www.hala.gliwice.eu.
 

Kategorie wizytówki: 
Hala Gliwice styczeń 2015
Hala widowiskowo-sportowa
Hala widowiskowo-sportowa
Hala widowiskowo-sportowa
Hala widowiskowo-sportowa