Informacje Związkowe

Dodano: 15.09.2016 / drukuj / pdfKomunikaty z posiedzeń Zarządu ZMP


Komunikaty z posiedzeń Zarządu ŚZGiP

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 marca 2017 r.

17 marca 2017 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia podsumowano ogólnopolskie spotkania samorządowe w dn. 2 i 16 marca br., których celem było omówienie działań samorządów w odniesieniu do zaplanowanej propozycji dotyczącej ograniczenia liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje z wyboru. Podczas posiedzenia Zarządu Związku przyjęto stanowisko w sprawie konieczności podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie smogu. Poruszono także kwestię występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 17 lutego 2017 r.

(fot. Agnieszka Kazubek) 

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania. Członkowie Zarządu Związku wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zapowiadanych zmian w ustawodawstwie, dotyczących ograniczenia liczby pełnionych kadencji w jednostkach samorządu terytorialnego.Podczas posiedzenia Zarządu Związku omawiano również kwestie dotyczące projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 20 stycznia 2017 r.

W dn. 20 stycznia 2017 r. w Gliwicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Gliwicach. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku mocno krytycznie odniósł się do pomysłu limitowania liczby kadencji w samorządach lokalnych, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby wysoce szkodliwe dla Państwa. Ponadto Zarząd Związku dyskutował na temat przygotowywanych zmian w zakresie działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w odniesieniu do sposobu wyboru i składu rad nadzorczych). Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 8 grudnia 2016 r.

fot. archiwum ŚZGiP

8 grudnia 2016 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Członka Zarządu Związku - w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLI sesji Zgromadzenia wziął udział p. Jan Chrząszcz, I Wicewojewoda Śląski i p. Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty w Katowicach. W XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 76 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), w imieniu gmin i powiatów członkowskich Związku. W sesji Zgromadzenia wzięli również udział - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice - burmistrzowie i wójtowie gmin nienależących dotąd do Związku.

Zgromadzenie Ogólne przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących - istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego - kwestiach:

 


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 listopada 2016 r.

4 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w gminie Przyrów. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku przyjął m.in. stanowisko ws. nielegalnego składowania odpadów na terenie woj. śląskiego. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA  nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów  30 września 2016 r.

(fot. Paweł Sowa)

W trakcie posiedzenia Zarząd Związku zapoznał się z informacjami nt. przygotowywanych przez MEN zmian w systemie oświaty, omówił problemy budowy i remontów powiatowych i gminnych dróg oraz przedyskutował sprawy dotyczące funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych w woj. Śląskim. Więcej informacji TUTAJ.


INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 26 sierpnia 2016 r.

W dn. 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu. W trakcie posiedzenia negatywnie zaopiniowano zmiany w projekcie ustawy – Prawo wodne, której przyjęcie spowoduje podwyżki cen wody dla mieszkańców i przemysłu. Równie krytycznie Zarząd Związku odniósł się do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ta różnicuje dostęp mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) do świadczeń zdrowotnych w zależności od zasobności jst, co zdaniem Zarządu Związku może budzić wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucją. Jest to de facto ukryte przerzucanie kosztów dotyczących finansowania opieki zdrowotnej na samorządy lokalne. Wyrażono też opinię, iż dużym błędem było nieuwzględnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętym przez Samorząd Województwa Śląskiego w grudniu w 2014 r.) możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.