Centrum Edukacji i Biznesu "Nowe Gliwice"

Dodano: 03.02.2011 / drukuj / pdf
"Nowe Gliwice" z lotu ptaka

fot. A.Witwicki

Dane adresowe
ul. Bojkowska 37
Gliwice

Gliwice stopniowo zmieniają swój wizerunek, wspierają rozwój wysokich technologii i innowacyjnych przedsiębiorstw. Dobrym znakiem tych przemian są „Nowe Gliwice”. Nieczynną kopalnię przy ul. Bojkowskiej zastąpiły obiekty edukacyjne i biznesowe, a stare zabudowania zostały z pietyzmem odrestaurowane. Za 24 mln euro (w tym 9,5 mln euro pozyskane z Unii Europejskiej) miasto zrewitalizowało zdegradowany teren i przystosowało go do zupełnie nowych funkcji. W imieniu miasta terenem Nowych Gliwic zarządza  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., która powstała w wyniku włączenia zorganizowanej części Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. w struktury Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. w Gliwicach.

W odrestaurowanym budynku byłej cechowni mieści się siedziba Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, wyższej uczelni o profilu ekonomiczno-humanistyczno-artystycznym. GWSP prowadzi studia na następujących kierunkach: Ekonomia, Pedagogika, Wzornictwo oraz Filologia, w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Uczelnia uzyskała 31.08.2005 roku wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Strefę  edukacji uzupełnia   Uniwersytet  Trzeciego  Wieku,  który  organizuje  tutaj  wyklady  dla  swoich   słuchaczy. 

Dla małych i średnich przedsiębiorców stworzono w "Nowych Gliwicach" strefę biznesu. Miasto oferuje tu wsparcie firmom z sektora MŚP, ale w zamian stawia warunki – muszą prowadzić działalność w sektorze wysokich technologii. Lokalizację przy ul. Bojkowskiej wybrała m.in. firma Flytronic z branży lotniczej czy Future Processing , świadcząca kompleksowe usługi z zakresu produkcji i testowania oprogramowania.  Na terenie Nowych Gliwic siedzibę mają również spółka FIS-SST oraz Inifinite Dreams - również działające w sektorze nowoczesnych technologii.

Za pieniądze zarobione na sprzedaży działek inwestycyjnych Agencja Rozwoju Lokalnego realizuje przy Bojkowskiej kolejne przedsięwzięcie wspierające przedsiębiorców  Nowy Inkubator Nowych Gliwic. Powstał więc 3-kondygnacyjny budynek z 20 lokalami o powierzchni 45 m2 lub około 100 m2. Uzbrojono również 8 hektarów pod nowe, kolejne inwestycje. Uzbrojenie to prawie kilometr dróg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja teletechniczna oraz oświetlenie.

Kategorie wizytówki: 
Siedziba Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiąbiorczości
pomieszczenia GWSP
pomieszczenia GWSP
Flytronic - siedziba główna
FPark
Nowy Inkubator Nowych Gliwic
Przyszla siedziba Infinite Dreams
Przyszla siedziba Infinite Dreams