Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Dodano: 16.03.2017 / drukuj / pdf

Po obublikowaniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,  gliwickie szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych. Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie wspomagana elektronicznie - kandydat bedzie logował się przez komputer w wybranej przez siebie szkole, a system komputerowy wesprze prace komisji rekrutacyjnych w szkołach. Wkrótce (po wyborze operatora) podamy adres internetowy, poprzez który młodzież bedzie miała możliwość wskazać szkołę, do której chce się rekrutować.
Ogłoszone przez szkolne komisje rekrutacyjne zasady, będą uwzględniały zapisy ww. rozporządzenia oraz wskazywały:

  1. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych,
  2. sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu,
  3. skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Rozporządzenie określa jednolite, obowiązujące na terenie całego kraju, zasady ustalania maksymalnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej. Minimalną zaś liczbę punktów decydujących o przyjęciu, ustali szkolna komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora placówki.

Wkrótce więcej informacji.