Ogłoszenia oświatowe

Dodano: 14.02.2017 / drukuj / pdf

Harmonogram pracy przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącach lipiec, sierpień 2017 r.Informujemy, że w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Edukacja, zamieszczono harmonogram pracy przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w miesiącach lipiec, sierpień 2017 r.
Zapisy w maju w wybranych przedszkolach.
Z harmonogramem można się zapoznać TU.


WFOŚ Wyjazdy na zielone szkoły w terminach od 25 marca 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku, są dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.


Nauczyciele poszukujący pracy KO ŚląskDla nauczycieli poszukujących pracy.


Kształcenie młodocianych pracownikówPracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą starać się o dofinansowanie kosztów poniesionych podczas kształcenia zawodowego. Jednak pod pewnymi warunkami. Więcej...


 Wyprawka szkolnaWYPRAWKA SZKOLNA 2016
W roku szkolnym 2016/2017 wyprawka szkolna skierownana jest do uczniów:
(...)
- kliknij po więcej szczegółów


Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaMiasto Gliwice w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, otrzymało wsparcie finansowe w 2016 roku na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych pięciu gliwickich szkół.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie TUTAJ.


 Dla szukających stypendiumSTYPENDIA LOKALNE, OGÓLNOPOLSKIE
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba. Jednak stypendia nie tylko powinny kojarzyć się z trudną sytuacją materialną (...)
Stypendia najczęściej są przyznawane na okres pół roku lub roku, zwykle na najbliższy rok szkolny lub akademicki.

więcej >